Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Oferta wynajmu sali konferencyjno-szkoleniowej

MZBM Sp. z o.o. Rzeszów

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i realnym zagrożeniem pojawienia się przypadków zachorowań w Polsce, Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc odwołuje wszystkie imprezy o charakterze masowym organizowane przez Urząd Miasta Rzeszowa. Prezydent prosi również wszystkich organizatorów imprez w Rzeszowie o ich odwołanie. Decyzja ta ma charakter profilaktyczny w celu zminimalizowania skutków ewentualnego pojawienia się wirusa w Polsce.

Dyrektor

Wydziału Zarządzania Kryzysowego

I Ochrony Ludności

Urzędu Miasta Rzeszowa

 Czytaj więcej ...

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie dwóch odcinków gazociągów o średnicy DN50 mm i dwóch odcinków metanolociągów o średnicy DN15 mm wysokiego ciśnienia, z odwiertów Z-6 i Z-10 do OZG Zalesie, zlokalizowanych przy ul. Granicznej w Rzeszowie. Czytaj więcej...

 W okresie od 2004 roku do października 2019 roku wykonano termomodernizację aż 340 budynków. Począwszy od 2013 roku w zasobach MZBM zlikwidowanych zostało 1148 pieców. 210 pieców w 17 budynkach udało sie zastąpić ciepłem systemowym.

Źródło: Artykuł Nowin z dnia 20.01.2020r. EKOrzeszów

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
w Rzeszowie 
lider w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego

  logotypy rpo wp RP poprOZE

Z przyjemnoscią informujemy Państwa o otrzymaniu przez firmę MZBM Sp.z o.o. tytułu
ZARZĄDCA ROKU 2019
w konkursie "Lider Rynku Nieruchomości" 

 20191101 ZarządcaRoku