MIEJSKI  ZARZĄD  BUDYNKÓW MIESZKALNYCH         

41–600 ŚWIĘTOCHŁOWICE,  UL. TUNELOWA 2

 

 

Tel.:  Centrala (+48 32) 2-454-021Fax :(+48 32) 2-454-844

REGON: 273306693

NIP: 627-19-08-051

http://www.mzbm.pl

e-mail: kontakt@mzbm.pl

 

Bank Śl., Katowice O/Świętochłowice:   konto 9005013731000001000431401

 

Bank zamian mieszkań.

 

 

 

Wykaz zgłoszonych do zamiany mieszkań zamieszczono na tablicach ogłoszeń Działu Mieszkaniowego

przy ulicy Tunelowej 2 tel. 032/245-33-92; 032/346-08-72.

 

Informacje o mieszkaniach zgłoszonych przez lokatorów do zamiany uzyskać można również w siedzibach administracji:

1.       ADM nr I przy ul. Bytomskiej 22 tel. 032/245-21-53

2.       ADM nr II przy ul. Łagiewnickiej 1b tel. 032/245-60-80

3.       ADM nr III przy ul. Katowickiej 33 tel. 032/245-21-85

4.       ADM nr IV przy ul. Sądowej 1 tel. 032/245-33-61.

 

Druk: „Zgłoszenie lokalu do zamiany” można pobrać na stronach internetowych MZBM-u.

 

Oferta mieszkań zgłoszonych przez lokatorów do zamiany zawiera informacje szczegółowe o mieszkaniu, takie jak:

- powierzchnia użytkowa/mieszkalna,

-          liczba pokoi,

-          kondygnacja,

-          standard (co, gaz, łazienka,wc).

 

Osoby, które zdecydują się zamienić swoje mieszkanie składają wnioski w Dziale Mieszkaniowym MZBM-u.

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

1.       Osoby zgłaszające ofertę do Banku zamian mają możliwość zapoznania się z ofertami lokali

2.       do zamiany i znalezienia we własnym zakresie kontrahenta do zamiany swojego mieszkania.

3.       Zasady zamiany mieszkań i tryb składania wniosków reguluje Uchwała Nr XXXIX/312/2001

4.       Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 XI 2001r. z późn. zmianami.